ÖZEL HİSTOLOJİYE GİRİŞ

Kodu / Türü

THE 503 

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih edebilir

Ders İçeriği

Organlar ve oluşturdukları sistemlerin yapısını  tanımlamak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Vücuttaki sistemleri oluşturan dokuların ve organların mikroskobik yapıları, bu oluşumların histolojik yapı ve görünümleri ortak özellikleri

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri, mikroskopla inceleme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Aytekin Y, Solakoğlu S, Ahıshalı B:Temel Histoloji,Barış   Kitabevi, 1998