SİTOLOJİ

Kodu / Türü

THE 520

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi ve dokular hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve  Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih  edebilir

Ders İçeriği

Hücreyi  tanımlamak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Hücreyi oluşturan yapıların tanımlanması, hücre zarı, ergastoplazma, mitokondrion, lizozom, golgi, mikro cisimler, çekirdek ve hücre bölünmeleri, hücre siklusu, farklılaşması

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Aytekin Y, Solakoğlu S, Ahıshalı B:Temel Histoloji,Barış   Kitabevi, 1998.