LABORATUVAR TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

THE 521

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih edebilir

Ders İçeriği

Histoloji veembriyolojide kullanılan lab.teknikleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Doku alımı, tesbit, mikrotomla kesme, boyama, yapıştırma ve preparat hazırlamanın tüm prosedürleri.

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri, mikroskopla inceleme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Aytekin Y, Solakoğlu S, Ahıshalı B:Temel Histoloji,Barış Kitabevi, 1998.