HÜCRE HİSTOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 601

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve

Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih edebilir

Ders İçeriği

Hücre ve organellerini  tanımlamak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Hücre ve organelleri,hücre bölünmeleri, hücre siklusu, hücre yüzey özelleşmeleri ve hücreleri  birbirine bağlayan yapılar

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri, mikroskopla inceleme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Aytekin Y, Solakoğlu S, Ahıshalı B:Temel Histoloji, Barış Kitabevi, 1998