GENEL HİSTOLOJİ I

Kodu / Türü

THE 602

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih edebilir

Ders İçeriği

Epitel, bağ doku, kıkırdak, kemik dokusu histolojisini tanımlamak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Epitel, bağ doku, kıkırdak, kemik dokusu, diğer dokular gibi dokuyu oluşturan hücreler ve hücrelerarası maddeden oluşmuştur. Epitel, bağ doku, kıkırdak, kemik dokusunun hücreleri ve ara maddesinin yapısı, oranı, dokuların birbirleriyle olan ilişkilerinin tanımlanması, dokulara spesifik boyaların bilinmesi ve bu dokuların mikroskop altında incelenmesi ve tanımlanması

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri, mikroskopla inceleme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Aytekin Y, Solakoğlu S, Ahıshalı B:Temel Histoloji,Barış Kitabevi, 1998.