GENEL HİSTOLOJİ II

Kodu / Türü

THE 603

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih edebilir

Ders İçeriği

Kas, kan  ve periferik sinir dokusu histolojisini  tanımlamak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kas, kan  ve periferik sinir dokusu, diğer dokular gibi dokuyu oluşturan hücreler ve hücrelerarası maddeden oluşmuştur. Kas, kan  ve periferik sinir dokusunun hücreleri ve ara maddesinin yapısı, oranı, dokuların birbirleriyle olan ilişkilerinin tanımlanması, dokulara spesifik boyaların bilinmesi ve bu dokuların mikroskop altında incelenmesi ve tanımlanması

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri, mikroskopla inceleme

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Aytekin Y, Solakoğlu S, Ahıshalı B:Temel Histoloji,Barış Kitabevi, 1998