GENEL EMBRİYOLOJİ

Kodu / Türü

THE 604

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Hücre ve dokularla ilgili ön bilgisi olmalı

Ders İçeriği

Gametogenezis, fertilizasyon, zigot oluşumu blastosist oluşumu, implantasyon, bilaminar, embriyonik disk ve koryonik kese oluşumu, gastrulasyon ve nörulasyon, somitlerin gelişimi, embriyonun kıvrılması, germ tabakalarından gelişen yapılar, embriyon gelişiminin kontrolü ve yaşının saptanması, insan gelişiminin 4-8. haftaları arasındaki önemli olaylar,fetal dönem, plasentanın yapısı ve fetal zarlar, çoğul gebelikler, teratoloji ve insan doğum defektleri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Döllenmeden başlayarak insanın intrauterin gelişim evreleri içerisinde meydana gelen olayları tanımlamak. Gelişimin çeşitli evrelerinde eksprese olan molekülleri ve indüksiyon mekanizmalarını tanımlamak, üç germ tabakası ve bunlardan gelişen yapıların öğretilmesi,fetal dönemdeki gelişim ve fetusun gelişmesini destekleyen plasenta ve fetal zarların yapısını öğretmek insan doğum defektlerinin tanımlanması ve konjenital malformasyonların oluş nedenleri hakkında bilgi edinilmesini sağlamak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Moore KL, Persaud TVN: The Developing Human. Histology, 4 th Ed, Edinburg, ChurchillPhiladelphia, 2003