HİSTOLOJİ HİSTOŞİMİ TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

THE 605

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Lisansüstü eğitimini Temel Bilimlerde sürdüren Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının bu dersi alması tercih edilmektedir. Ancak hücre ile ilişkili çalışmalar yapan bilim dallarının elemanları da bu dersi alabilir

Ders İçeriği

Mortal agoni halindeki canlıdan alınan doku örnekleri immersion veya perfüzyon teknikleri ile tespit edilir.Tespit sıvısı olarak genellikle %10’luk formaldehit solüsyonu kullanılır.Fakat araştırmanın amacına göre Bouin, Zenker, Carnoy gibi özel tespit solüsyonları da kullanılabilir.Tespit süreci tamamlandıktan sonra yıkama, ve dereceli alkol serileri ile dehidrasyon işlemi yapılır.Xylol ile şefaflandırma yapıldıktan sonra etüvde parafin uygulaması ile dokudaki boşluklar doldurulur ve takiben parafin bloklar hazırlanır. Bloklardan 5 µm kalınlığında kesitler alınır. Alınan kesitlere hematoksilen-eozin, bağ dokusu boyaları (Mason, Mallory), müsin boyaları  (Periodic acid Schiff, Carmin) ve amaca yönelik daha birçok özel boya uygulanmaktadır.Hazırlanan doku kesitleri ışık mikroskopta incelenip fotoğraflanır

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Normal dokuların veya yapılan bir deneysel çalışmanın dokular üzerine olan etkilerini ışık mikroskobik düzeyde çeşitli bayalar uygulayarak inceleme amacını taşımaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme ve laboratuvarda uygulamalı çalışma

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Laboratuar el kitabı. (Çeviren Dr. Osman Nuri AKER)