LİTERATÜR SAATİ

Kodu / Türü

THE 606

AKTS

6

Saat / Hafta

0 2 1

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

En az bir yarıyıl ders almış ve başarmış olmak

Ders İçeriği

Anabilim dalını doğrudan yada dolaylı ilgilendiren makalelerin (dönemde en az iki tane olacak şekilde) sunulması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler makale sunma, tartışma konularında bilgi ve deneyim kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Sunum ve tartışma

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

İlgili bilim dalında yayınlanmış çeşitli güncel yerli ve yabancı literatürler.