SİNDİRİM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 620 

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sindirim sistemi baş ve gövdede diğer sistemlerle komşuluk gösterir biçimde yapılanmıştır. Dil ağız boşluğunun büyük kısmını doldurur ve tükrük bezleri salgılarını ağız boşluğuna verirler. Sindirim borusu özofagus, mide, ince ve kalın bağırsakları içerir. Sindirim borusunu oluşturan organların mukoza submukoza, muskuler ve seroza katmanları vardır. Sindirim borusu boyunca bu katmanlar farklı histolojik özellikler gösterirler. Karaciğer histolojik olarak lobüller bir yapıya sahiptir. Ekzokrin ve endokrin pankreasın histolojik yapıları oldukca farklılık gösterir. Safra kesesi ise üç histolojik tabakadan oluşur

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Ağız boşluğu, dil, dişler, tükrük bezleri, yutak özofagus, mide, ince ve kalın bağırsakların histolojik yapısını öğretmek, karaciğer, pankreas ve safra kesesi gibi yardımcı sindirim bezlerinin histolojik ve hücresel yapılarını tanımlamak

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Young B, Heat JN: Wheather’s Functional, Clinically Oriented Embryology. 7th Ed, Saunders, Livingstone, 2000

Ross MH, Romrell LJ:Histology a Text and Atlas,2nd Ed, Baltimore, Williams Wilkins,1989