BEŞ DUYU HİSTOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 623 

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Göz dışta fibröz tabaka (sklera ve kornea), ortada vasküler tabaka (uvea) ve içte nöral tabaka (retina) olmak üzere üç tabakadan oluşmaktadır. Her bir  tabakada histolojik ve hücresel yapılar farklıdır Kulakta, özellikle iç kulaktaki kompartman, yapılanma ve hücrelerin histolojik ayrıntıları önemlidir. İç kulak kemik ve membran labirentten oluşmuştur. Membran labirent içerisinde özel duyu hücreleri yerleşmişlerdir. Deri epidermis ve dermis olarak iki katlıdır. Epidermis tabakasında keratinosit, melanosit, langerhans hücresi ve merkel hücreleri yer alır. Dermis papilla ve retikuler tabakaları içerir. Ter ve yağ bezleri, kıl ve kıl folikülleri, tırnaklar derinin eklerini oluştururlar. Koku bölgesi burun boşluğu tavanında bulunmaktadır. Tat cisimcikleri ise ışık mikroskobunda dil epiteli içerisinde, oval soluk boyanan yapılar olarak izlenir.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Gözde sklera, kornea, uvea ve retinanın histolojik ve hücresel özelliklerini tanımlamak, dış orta ve iç kulaktaki oluşumları öğretmek, burun boşluğunun ve dildeki tat cisimciklerinin ayrıntılı hücresel yapısını tanımlamak deri ve eklerinin histolojisini öğretmek

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Young B, Heat JN: Wheather’s Functional  Clinically Oriented Embryology. 7th Ed, Saunders, Livingstone, 2000