LENFOİD SİSTEM HİSTOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 624

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Lenfositlerin oluşup olgunlaştığı organlar primer lenfoid organlardır. Sekonder veya periferal lenfoid organlar lenfositlerin aktivasyonlarını takiben spesifik fonksiyonlarını gerçekleştirdikleri bölgelerdir. Timus T lenfositlerin oluştuğu primer lenfoid organdır. Dalak, kandan gelen antijenlerle savaşan major organdır. Lenf düğümleri immun cevapta ve inflamasyonlarda önemli rol oynar ve tümör metastazları için majör alanlardır. Mukozal organlar lenfoid aggregatlardan zengindir. Bazen bunlar palatin ve nazofaringeal tonsiller veya Peyer plakları gibi özel yapılar yada organlar oluştururlar

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Lenf düğümü, timus, dalak ve tonsillalar gibi major lenfoid organların histolojik yapılarını tanımlamak ayrıca da bu lenfoid organların bileşenleri ve hücrelerinin fonksiyonları ile bütünleştirilerek incelenmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve mikroskopta pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Young B, Heat JN: Wheather’s Functional  Histology, 4 th Ed, Edinburg, Churchill Livingstone, 2000