DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ EMBRİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 625

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Kardiyovasküler sistem embriyonda fonksiyon gören ilk sistemdir. 21-22. günde ilkel kalp atmaya başlar. Başlangıçta bir çift olan endokardiyal kalp tüpleri birleşerek 3. haftanın sonlarında tübüler kalbi oluştururlar. 23. günde kalp tüpü kendi üzerinde eğim yaparak U-şeklinde bir Bulboventriküler kıvrım yapar. Kıvrılma 28. günde tamamlanır. Bundan sonraki kalp gelişmesinde boşluklar yeniden yapılanır ve aralarında uygun septum ve kapaklar oluşur. Larinks, trakea, bronşlar ve akciğerler gelişmenin 4. haftasında oluşmaya başlarlar. Akciğerlerin gelişiminde dört temel evre vardır. Alveol sayısı artışı doğumdan sonra 8 yıl daha devam eder.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kalbin gelişiminin ve gelişme kusurlarının, damarların farklanmasının ve ilgili konjenital kusurların anlatılması, larinks, trakea ve akciğerlerin gelişimi ve gelişme  kusurlarının öğretilmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Moore KL, Persaud TVN: The Developing Human. Clinically Oriented Embryology. 7th Ed, Saunders, Philadelphia, 2003