SİNDİRİM SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 626 

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Sindirim sistemi ve türevlerinin epiteli endodermal, musküler ve peritoneal öğeleri ise mezodermal kaynaklıdır.Bu sistem bukkofarengeal membrandan kloakal membrana kadar uzanır. Farengeal barsak, Ön barsak, orta barsak ve son barsak bölümlerinden oluşur.Farengeal barsaktan farinksoluşur. Ön barsaktan özefagus, mide, dodenumun proximal parçası farklanır.Ayrıca duodenumun üst kısmındaki endodermal epitel çıkıntılarından karaciğer, pankreas ve safra sistemi gelişir.Orta barsaktan distal duodenum, jejenum, ileum, çekum, apendiks, çıkan kolon, transvers kolonun 2/3 proximal parçası köken alır. Son barsaktan ise transvers kolonun distal 1/3’ü, inen kolon, sigmoid, rektum ve anal kanalın üst kısımları gelişir.Gelişimin 6. haftasında barsaklar hızla büyüyerek umblikal kord içine fıtıklaşır (fizyolojik herniasyon). 10. haftada barsaklar tekrar karın boşluğuna dönmeye başlar. Orta barsağın karın boşluğuna dönememesi, malrotasyon, barsağın çeşitli kısımlarında stenoz, duplikasyonlar sık gözlenen anomalilerdir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Bukkofarengeal membrandan klokal membrana uzanan sindirim kanalından hangi dokuların nasıl bir faklanma süreci geçirerek geliştiğini ve gelişim esnasında genetik ve çevresel nedenlerle sindirim sisteminde meydana gelebilecek muhtemel anomalileri anlatmayı hedeflemektedir

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, seminer çalışmaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Medical Embryology (T.W SADLER), Developing Human (Keith L. Moore)