ÜROGENİTAL SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 627

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi ve dokular hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve  Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih edebilir

Ders İçeriği

Üriner ve genital sistem embriyolojisini tanımlamak.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Üriner sistemi oluşturan; böbrek,üreter, mesane, üretra, erkek genital sistemi oluşturan; testis, epididimis, yardımcı bezler ve dişi genital sistemi oluşturan; ovaryum, tubauterina,uterus, vajinanın gelişimi ve bu sistemlerin gelişim bozuklukları.

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Moore KL, Persaud TVN: Developing Human. Clinically Oriented Embryology. 7th Edition, Saunders, Philadelphia,2003.