M.S.S VE ENDOKRİN SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 628  

AKTS

4

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Hücre histolojisi ve dokular hakkında ön bilgisi olmalı. Tıp Fakültesi ve Biyolojik bilimler mezunları bu dersi tercih edebilir.

Ders İçeriği

M.S.S ve endokrin  sistem embryolojisini  tanımlamak

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

M.S.S’i oluşturan; beyin,beyincik ve medülla spinalis Endokrin sistemi  oluşturan; hipofiz, epifiz, adren, tiroid ve paratiroid dokularının embriyolojik yapısı ve gelişimsel bozukluklar.

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Moore KL, Persaud TVN: Developing Human. Clinically Oriented Embryology. 7th Edition, Saunders, Philadelphia,2003.