BEŞ DUYU EMBRİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 629

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Lisansüstü eğitimini Temel Bilimlerde sürdüren Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının bu dersi alması tercih edilmektedir. Ancak hücre ve doku ile ilişkili çalışmalar yapan bilim dallarının elemanları da bu dersi alabilir

Ders İçeriği

Gözler gelişimin 4. haftasında ön beyinin her iki yanında bir çift optik vezikül olarak gelişmeye başlar.Optik veziküller yüzey ektodermine temas ederek lensin gelişimini başlatır. Optik vezikül invagine olarak retinanın pigment ve nöral tabakasını oluşturur. Optik sinir lifleri, iris kasları, ve siliyer cisim ön beynin nöroektoderminden köken alır.Kornea ise yüzey ektodermi ve mezodermden farklanır.İç kulak yüzey ektoderminden ayrılan oik vezikülden gelişir.Otik vezikülden sakkül, kohlear kanal, utrikül, semisirküler kanallar ve endolenfatik kanallar oluşur.Timpanik boşluk ve östaki borusunu meydana getiren orta kulak ise 1. farengeal cepten köken alan endodermal epitel ile örtülmüştür.Dış kulak yolu 1. farengeal yarıktan gelişir.Deri ve onunla ilgili saç, tırnak, ve bezler yüzey ektoderminden köken alır.Deriye rengini veren melanositler epidermise göç etmiş olan nöral krest hücrelerinden gelişirler.Yeni hücrelerin yapımı germinatif katmanda olur.Kıllar epidermal hücrelerin alttaki dermise doğru büyümesi ile oluşur.Meme bezleri epidermisin; altındaki tabakaya doğru büyümesi ile gelişir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Göz, kulak, deri ve meme bezlerinin gelişimini ve bu organlarla ilgili genetik ve çevresel etkenlere bağlı olarak fetute meydana gelmesi olası kongenital malformasyonların anlatılması amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, seminer çalışmaları

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Medical Embryology (T.W SADLER), Developing Human (Keith L. Moore)