DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ HİSTOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 630

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Kalb, endokard, miyokard ve epikard olmak üzere üç ana tabakadan meydana gelir. Damarların farklı tipleri arasında histolojik olarak önemli bazı farklılıklar vardır. Solunum sisteminde havayı ileten yollar ve solunum alanı olmak üzere iki bölge ayırdedilir. Burun boşluğu, nazofarinks, orofarinks, larinks trakea ve bronşlar havayı ileten yollardır. Solunum alanında ise gaz değişimi gerçekleşir. Alveollerde kan ve solunan hava arasındaki oksijen-karbondioksit değişimi olaylanır. Alveol epiteli ve kılcal damar endoteli kan-hava duvarını oluşturur.

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kalbin üç ana tabakasını ve bu tabakaların histolojisini öğretmek, arter, ven, kapillerler ve lenf damarlarının histolojik yapılarını anlatmak. Burun boşluğu nazofarinks, larinks, trakea ve primer bronşların ayrıca da akciğerlerin histolojik ve hücresel yapılarını öğretmek

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve Pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Young B, Heat JN: Wheather’s Functional Clinically Oriented Embryology. 7th Ed, Saunders, Livingstone, 2000