ELEKTRON MİKROSKOP TEKNİKLERİ

Kodu / Türü

THE 631

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

Lisansüstü eğitimini Temel Bilimlerde sürdüren Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının bu dersi alması tercih edilmektedir. Ancak hücre ile ilişkili çalışmalar yapan bilim dallarının elemanları da bu dersi alabilir

Ders İçeriği

Elektron mikroskobunun çalışma prensipleri, Elektron mikroskobunun bölümleri, tanı ve araştırma amacıyla kullanım alanları, elektron mikroskopide fiksasyon metodları, doku takibi, gömme metodları, İnce kesitlerin elde edilişi, elektron mikroskopide boyama metodları, elektron mikroskopide fotoğraf tekniği, elektron mikroskopik artefaktlar teorik olarak anlatılcak ve laboratuarda ise; incelenecek olan doku örnekleri

1) % 2.5’luk Glutaraldehit ile fiksasyonu.  2) Tampon çözeltileri ile yıkama3) Osmiyum tetraoksit ile postfiksasyon 4) Tampon çözeltileri ile yıkama 5) Dereceli aseton veya alkol serilerinden geçirilme(dehidrasyon)  6) Araldit ve DDSA karışımı ile infiltrasyon 7) Araldit, DDSA, BDMA ve Dibütilfitalat karışımı ile dokuların kapsüllere bloklanması 8) Etüvde giderek artırılan ısıda (40-60 °C) polimerizasyon işlemlerinden geçirilecektir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Unit membran yapıları, çekirdek membran yapısı, sitoplazmik organeller, çekirdekteki transkripsiyon genlerinin ince yapı düzeyinde çalışılması amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme ve laboratuvarda uygulamalı çalışma

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

1)Young B, Heath JW. Wheater’s Functional Histology, A text and Atlas,  2) Gartner LP, Hiatt JL. Color Textbook of Histology