LENFOİD SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ

Kodu / Türü

THE 633

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü

Zorunlu / Seçmeli

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Dalak taslağı gelişmenin 5. haftadasında mezanşim yoğunlaşması olarak görülür. Timus ise iki farklı germ tabakasından köken alarak gelişir. Primer lenf düğümleri en erken 3. ayda görülür. Tonsilla palatinanın ilk taslağı 2. yutak cebinin endodermal çoğalmasıyla ve çevre mezenşime penetre olmasıyla, tomurcuk şeklinde gözlenir. Gelişimin ileri aşamalarında bu organlar erişkindeki şeklini alıncaya kadar bir dizi değişim gösterirler

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Lenf düğümü, timus, dalak ve tonsillalar gibi lenfoid organların intrauterin hayatta gelişirken hangi germ tabakalarından köken aldıklarının, organ taslaklarının gelişmenin hangi döneminde ortaya çıktığının, embriyonal ve fetal dönemde organ taslaklarının geçirdikleri değişimlerin incelenmesi ve öğretilmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Moore KL, Persaud TVN: The Developing Human. Histology, 4 th Ed, Edinburg, Churchill Philadelphia, 2003