TEMEL İMMÜNOLOJİ I

Kodu / Türü

TIM 501

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

İmmünolojinin tanımı ve konusu, konağın yabancı çevre ile ilişki1eri, sıvısal ve hücresel immün yanıt, Antijen sunumu ve Temel Doku Uygunluk Kompleksi (MHC), yangı, kompleman ve kinin sistemi konuları ve ilgili laboratuar uygulamaları  içerir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

İmmünolojinin tanımını yapabilmeli, immünolojide rol alan   kompnentlerin işlevlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini kavrayabilmeli, Yabancı antijenlerin immün sistem hücrelerince nasıl tanındığını ve bu antijenlerin immün sistem hücrelerince tanınması için hangi işlemlerden geçtiklerini kavramak,  organizmaya alınan yabancı ajana karşı oluşan sıvısal ve hücresel immün yanıt mekanizmalarını tanımlayabilmek, yabancı ajana karşı oluşan immün sistem reaksiyonlarından inflamasyon mekanizmasını kavrayabilmeli, kompleman ve kinin sisteminin işlevlerini tanımlayabilmelidir.  Bu konularla ilgili immünoloji laboratuvarında yapılan pratik uygulamarı kavrayabilmeli

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri, pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Kılıçturgay K: İmmünoloji 2003. 3. Baskı Nobel Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul, 2003

Roitt I, Brostoff J, Male D: Immunology.

Abbas AK, Lıchtman AH, Pober JS:Cellular and Molecular Immunology.

Parslow TG, Stites DP, Terr AI, Imboden JB: Medical Immunology