TEMEL İMMÜNOLOJİ II

Kodu / Türü

TIM 502

AKTS

6

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Mukozal İmmün Sistem, Aşı1ar ve Aşılama, Virüslere karşı İmmün yanıt, Bakteri ve mantarlara karşı immün yanıt, Parazitlere karşı immün yanıt konuları ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamaları içerir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

: Mukozal immün yanıt mekanizmasını kavrayabilmeli. Aşılar hakkında bilgi sahibi olmalı. Bakterilere, virüslere, parazit ve mantarlara karşı organizmanın vermiş olduğu immün yanıtın mekanizmasını kavrayacak. Bu konularla ilgili immünoloji laboratuvarında yapılan pratik uygulamalarda yeterlilik  kazanmaları amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri, pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Kılıçturgay K: İmmünoloji 2003 . 3. Baskı Nobel Güneş Tıp Kitapevi, İstanbul, 2003

Roitt I, Brostoff J, Male D: Immünology, son baskı

Abbas AK, Lıchtman AH, Pober JS:Cellular and Molecular Immunology, son baskı

Parslow TG, Stites DP, Terr AI, Imboden JB: Medical Immünology, son baskı