TEMEL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

Kodu / Türü

TIM 503

AKTS

4

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Tıbbi öneme sahip mikroorganizmaların tanımı, nomenklatürü, fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleriyle, mikrobiyal genetik, antimikrobiyaller ve konakçı mikroorganizma ilişkilerine ilişkin konular ve bunlarla ilgili laboratuvar uygulamaları içerir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Mikroorganizmaların fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkinliklerini tanımlayabilmeli ve organizmada hangi hastalıkları yaptıkları konusunda bilgi sahibi  olmaları hedeflenmektedir

Öğretme Yöntemi

Özel görüşme, konferans tipi ders, grup seminerleri, pratik uygulama 

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Bilgehan H. (1999). “Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi” Barış Yayınları, İzmir

Cengiz AT: Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji. Güneş kitapevi, 2004