ARAŞTIRMA

Kodu / Türü

TIM 520

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Anabilim dalında yürütülmekte olan ve anabilim dalının öğrenci için seçeceği bir veya birkaç proje ile ilgili olan teorik ve pratik uygulamalara katılımı içerir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler araştırma yapma ve çeşitli immünolojik tekniklerle ilgili konularda bilgi ve deneyim kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, yüz yüze görüşme, tartışma ve laboratuvar uygulama 

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Çeşitli güncel yerli ve yabancı literatür