AKIM SİTOMETRİSİ

Kodu / Türü

TİM 522

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Tanı yöntemi olarak akım sitometrinin yeri, hücrenin süspansiyonunun hazırlanması monoklonal antikor işaretlenmesi, boyut ve granülaritelerine göre hücre popülasyonlarının ayrılması, iki veya daha fazla renkli immün floresans kullanarak multiparametrik analizlerin yapılması, lökosit yüzey molekülleri, immünfenotipleme metodu yöntemlerinin öğretilmesi

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Akım sitometrinin çalışma mekanizması ve prensipleri, örnek hazırlanması ve analiz metodu, tıbbi tanı ve araştırma amaçlı kullanım özelliklerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve cihaz üzerinde pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Flow Cytometry ve Tıpta Kullanımı Eds: Temel Yılmaz , Günnur Deniz