RESEPTÖRLER VE ADEZYON MOLEKÜLLERİ

Kodu / Türü

TİM 524

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Öğrencilerin lökosit reseptörleri ve fenotiplendirmesi, aktivasyon markerleri, selüler adhezyon molekülleri, endotel aktivasyonu ve kemotaksis, hematopoetik hücre yüzey markerlerinin klasifikasyonu, CD markerları ve gruplanması konularında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

CD markerları ve gruplanması, entotel aktivasyonu ve kemotaksis konularında farklılaşmanın nasıl olduğu farklılaşma moleküllerinin ne işe yaradığı, adezyonun nasıl gerçekleştiği hücreler arası reseptör –ligand işleyişinin nasıl olduğu konularında bilgi ve deneyim kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım. İnflamasyon ve hücre göçünün animasyonunun izletilmesi

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Cellular and Moleculer Immunology Abul K Abbas

Immunology, Roit, Bristof, Male