TEMEL İMMÜNOLOJİ II

Kodu / Türü

TİM 602

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

İmmünolojinin temel konuları ve ilgili laboratuar uygulamaları içerir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler çeşitli immünolojik konularla ve laboratuar uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım, tartışma ve laboratuvar uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Abbas AK (1997). “Cellular and Molecular Immunology” 3th ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia.

Bilgehan H. (1999). “Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi” Barış Yayınları, İzmir.

Goldsby RA, Kindt TJ, Osborne BA, Kuby J. (2003). “Immunology” 5th ed. W.H.Freeman and Company, New York.

Stites DP., Teff Al., Parslow TG, Imboden JB (eds) “Medical immunology” 10th ed.. Lange/ McGraw-Hill Companies, New York.

Kılıçturgay K. (2003).  “İmmunoloji 2003” Nobel ve Güneş Kitabevi, Bursa.

Roitt I, Brostoff J, Male D. (2001). Cytokines and cytokine receptors.  “Immunology” 6th ed. Mosby, UK; 119-129.