ALERJİ

Kodu / Türü

TIM 605

AKTS

6

Saat / Hafta

1 2 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

 

Ders İçeriği

Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler allerji konularında ve laboratuar uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Abbas AK (1997). “Cellular and Molecular Immunology”

Bilgehan H. (1999). “Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi”

Lange “Medical Immunology”.

Kılıçturgay K. (2003).  “İmmunoloji 2003”

Roitt I, Brostoff J, Male D. (2001).  “Immunology” 6th ed.