MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ II

Kodu / Türü

TIM 606

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart / Önerilen

Tıp Fakültesi mezunu olmak

Ders İçeriği

İmmün sistemin moleküler tekniklerle incelenmesi, hücreler arası ve hücre içi uyarı ileti sistemleri, immün sistem hücrelerinin reseptörleri ve reseptör-ligand ilişkileri

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler moleküler immünoloji konularında ve laboratuar uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim kazanacaklardır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

: Abbas AK (1997). “Cellular and Molecular Immunology”

Bilgehan H. (1999). “Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi”

Lange “Medical Immunology”.

Kılıçturgay K. (2003).  “İmmunoloji 2003”

Roitt I, Brostoff J, Male D. (2001). “Immunology”