İMMÜNOHEMATOLOJİ

Kodu / Türü

TİM 620

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Hematopoez, lenfosit ontogenezi, kan hücre bozuklukları oluş mekanizmaları kan bankacılığı konularını içerir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler belirtilen çeşitli immünohematolojik konularda bilgi ve deneyim kazanacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve tartışma

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Bilgehan H. (1999). “Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi” Barış Yayınları, İzmir.

Goldsby RA, Kindt TJ, Osborne BA, Kuby J. (2003). “Immunology” 5th ed. W.H.Freeman and Company, New York.

Stites DP., Teff Al., Parslow TG, Imboden JB (eds) “Medical immunology” 10th ed.. Lange/ McGraw-Hill Companies, New York.

Kılıçturgay K. (2003).  “İmmunoloji 2003” Nobel ve Güneş Kitabevi, Bursa.