KLİNİK HEMATOLOJİ

Kodu / Türü

TİM 621

AKTS

8

Saat / Hafta

2 2 3

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

 

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Çeşitli kan hastalıkları konuları ve bunlarla ilgili laboratuar uygulamaları içerir

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Öğrenciler belirtilen immünohematolojik konularda bilgi ve deneyimneyim kazanacaklardır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve tartışma

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Goldsby RA, Kindt TJ, Osborne BA, Kuby J. (2003). “Immunology” 5th ed. W.H.Freeman and Company, New York.

Stites DP., Teff Al., Parslow TG, Imboden JB (eds) “Medical immunology” 10th ed.. Lange/ McGraw-Hill Companies, New York.