SİTOKİNLER-KEMOKİNLER

Kodu / Türü

TİM 624

AKTS

6

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren öğretim Üyeleri

Anabilim Dalı öğretim üyeleri

Yıl / Dönem

-

Türü (Zorunlu / Seçmeli)

Seçmeli

Ön-Şart / Önerilen

-

Ders İçeriği

Sitokinler ve kemokinlerin reseptörleri, etki mekanizmaları, ileti yolları, etkileşimleri. İntrasellüler sinyal iletimi, sitokin reseptör süper ailesi, immün cevabın erken fazında sitokinlerin rolü, makrofaj yanıtı, Th1 ve Th2 polarizasyonu, temel sitokinlerin etki mekanizmaları. Kemotaksis, lökosit göçü, kemotaktik moleküller, αve β kemokinler, kemokinlerin hücre kaynakları ve etki bölgeleri hakkında bilgi sahibi olunması

Amaç ve Hedefler

(Öğrenme çıktıları ve Yetkinlikler)

Kemotaksis, lökosit göçü, kemotaktik moleküller, αve β kemokinler, kemokinlerin hücre kaynakları ve etki bölgeleri. konularında bilgi ve deneyim kazandırılacaktır

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı /

Diğer Materyaller

Araştırılacak