KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T U K

AKTS

Kredisi

SBE 501

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Veri Analizi Yöntemleri (Zorunlu)

3 2 4

6

TKBB 501

İşitme ve İşitmenin Ölçülmesi (Zorunlu)

303

3

TKBB 502

Ses Fiziği ve Akustik Fonetik (Zorunlu)

303

3

TKBB 503

Temel Otolarengoloji I  (Zorunlu)

202

3

TKBB 504

Enstrümantasyon ve Amplifikasyon Sistemleri (Zorunlu)

303

3

TKBB 505

Tanısal Odyoloji I (Zorunlu)

303

3

TKBB 506

Temel Otolarengoloji II  (Zorunlu)

202

3

TKBB 507

İleri Odyoloji (Zorunlu)

303

3

TKBB 508

İşitme Aletleri (Zorunlu)

202

2

TKBB 509

Tanısal Odyoloji II (Zorunlu)

303

3

TKBB 510

Deneysel Odyoloji (Zorunlu)

303

3

TKBB 511

Odyologlar İçin Konuşma Bozuklukları (Zorunlu)

303

3

TKBB 512

Odyolojide Klinik Çalışma (Zorunlu)

244

4

TKBB 513

Odyolojide Özel Çalışmalar (Zorunlu)

303

3

TKBB 514

Kekemelik (Zorunlu)

324

4

TKBB 515

Ses Bozuklukları (Zorunlu)

324

4

TKBB 516

Yarık Damak (Zorunlu)

324

4

TKBB 517

Afazi (Zorunlu)

324

4

TKBB 518

İşitme Kayıplarında Lisan ve Konuşma Gelişimi (Zorunlu)

303

3

TKBB 519

Gecikmiş Konuşma (Zorunlu)

324

4

SBE 502

Laboratuar Hayvanlarında Deneysel Uygulamalar ve Etik Kurallar (Zorunlu/Seçmeli)

 (Zorunlu/Seçmeli)

2 2 3

6

SBE 503

Temel Laboratuar İlkeleri ve Yöntemleri (Zorunlu/Seçmeli)

3 2 4

6

 

 

 

 

TKBB 697

Seminer (Zorunlu)

-

6

TKBB 599

Yüksek Lisans Tezi (Zorunlu)

-

24

TKBB 700

Uzmanlık Alanı Dersi (Zorunlu)

-

6

 

 

 

 

T: Teorik Ders Saati      U: Uygulama Ders Saati            K: Dersin Kredisi