İŞİTME VE İŞİTMENİN ÖLÇÜLMESİ

Kodu Türü

TKBB-501

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

Tıp fakültesi mezunlarının olması tercih edilmelidir

Ders İçeriği

Psikoakustiğin tanımı, odiometrik cihazların tanıtılması, test teknikleri, referans seviyeleri ve kalibrasyon teknikleri, saf ses ve konuşma odyometrisinin temel prensipleri, test bulgularının tıbbi gelşimsel, eğitsel, mesleki ve rehabilitatif yönden yorumlanması. Klinik gözlem ve pratik uygulamalar

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

Psikoakustiğin kavranması, odiometrik cihazların tanınması, test tekniklerinin, referans seviyelerinin ve kalibrasyon tekniklerinin, saf ses ve konuşma odyometrisinin temel prensiplerinin, test bulgularının tıbbi gelişimsel, eğitsel, mesleki ve rehabilitatif yönden yorumlanabilmesinin sağlanması. Klinik gözlem ve pratik uygulamalarla amaçlanan hedeflerin pekiştirilmesi

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel KBB Kitapları