SES FİZİĞİ VE AKUSTİK FONETİK

Kodu Türü

TKBB-502

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

Tıp fakültesi mezunlarının olması tercih edilmelidir

Ders İçeriği

Sesin fiziksel özellikleri, sesin meydana gelişindeki akustik yapı ve meydana geliş mekanizmasının analizi, internasyonel fonetik alfabesi ve Türkçe fonetik. Akustik elemanları ve konuşmanın akustik bileşenlerinin işitme kaybı ile ilişkisi amplifikasyon ve filtre sistemleri.

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

 

Sesin fiziksel özelliklerinin, sesin meydana gelişindeki akustik yapının ve meydana geliş mekanizmasının analizinin kavranması, internasyonel fonetik alfabesi ve Türkçe fonetik yapısının öğrenilmesi. Akustik elemanları ve konuşmanın akustik bileşenlerinin işitme kaybı ile ilişkisi, amplifikasyon ve filtre sistemlerinin pekiştirilmesi .

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları