TEMEL OTOLARENGOLOJİ I

Kodu-Türü

TKBB-503

AKTS

3

Saat / Hafta

 2 0 2

Dersi veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yrd. Doç. Dr. H. Cengiz ALPAY

Yıl / Dönem

-

Türü

(Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Öneriler

Tıp fakültesi mezunlarının olması tercih edilmelidir

Ders içeriği

Tüm Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun anatomisinin, çevre organlarla ilişkisinin, embiryolojik gelişim evrelerinin, doğum sonrası gelişimlerinin anlatılması. Bu organların fizyopatolojik ilişkilerinin vurgulanması.

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler

 

Tüm Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyunun embiryolojik gelişimi, anatomisi ve fizyolojisi konusunda teorik yeterlilik kazanmasını sağlamak.  Öğrenciler Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun embiryolojik gelişimi, detaylı anatomisi ve fizyolojisi konusunda bilgi edineceklerdir. Ayrıca bu bilgilerin klinikte kullanımı ile ilgili teorik bilgi edinmesi sağlanacaktır.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım

Okutulduğu dil

Türkçe

Ders kitabi /

Diğer Materyaller

Temel KBB Kitapları