ENSTRÜMASYON VE AMPLİFİKASYON SİSTEMLERİ

Kodu Türü

TKBB-504

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

Tıp fakültesi mezunlarının olması tercih edilmelidir

Ders İçeriği

Elektronik ve amplifikasyonun temel prensipleri, odyometrik cihazların amplifikasyon sistemlerinin özellikle işitme cihazlarının performans ölçümleri ve fonksiyonlarının incelenmesi.

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

 

Elektronik ve amplifikasyonun temel prensiplerinin anlaşılması, odyometrik cihazların amplifikasyon sistemlerinin özellikle işitme cihazlarının performans ölçümleri ve fonksiyonlarının incelenmesinin öğrenilmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları