TANISAL ODYOLOJİ-I

Kodu Türü

TKBB-505

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

Tıp fakültesi mezunlarının olması tercih edilmelidir

Ders İçeriği

Temel odyolojik testler, patolojik lezyonların ayırıcı tanısında odyolojik yöntemlerin prensipleri ve uygulaması. 

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

Temel odyolojik testlerin yapılabilmesi, patolojik lezyonların ayırıcı tanısında odyolojik yöntemlerin prensipleri ve uygulamasının kavranması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel KBB Kitapları