TEMEL OTOLARENGOLOJİ II

Kodu-Türü

TKBB-506

AKTS

3

Saat / Hafta

2 0 2

Dersi veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Doç. Dr. Turgut KARLIDAĞ

Yıl / Dönem

-

Türü

(Zorunlu / Seçmeli

Zorunlu

Ön-Şart / Öneriler

Tıp fakültesi mezunlarının olması tercih edilmelidir

Ders içeriği

İşitme ve denge organının anatomisinin anlatılması. Periferik end organdan kortekse kadar olan bölgenin ayrıntılı ambiryolojik ve anatomisinin vurgulanması. İlişkili olduğu organ veya sistemlerle ilgili embiryolojik, anatomik ve fizyolojik bağlantıların teorik anlatımı sağlanacak. Temel Kulak Burun Boğaz muayene teknikleri  teorik ve pratik olarak öğretilecektir.

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler

Kulağın ayrıntılı embiryolojik gelişimi ve anatomisi hakkında teorik yeterlilik kazandırılmasını sağlamak. Temel Kulak Burun Boğaz muayenesi hakkında teorik ve pratik beceri sağlanması. İşitme ve denge organı olan kulağın end organ VIII.sinir beyin sapı ve kortekse kadar olan bölgenin ayrıntılı gelişim ve anatomisinin vurgulanması. Temel Kulak Burun Boğaz muayene tekniklerinin anlatılması:

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu dil

Türkçe

Ders kitabı/

Diğer Materyaller

Temel KBB Kitapları