İLERİ ODYOLOJİ

Kodu Türü

TKBB-507

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

TKBB-501, TKBB-502

Ders İçeriği

 

Kemik iletimi, konuşma odyometrisi, maskeleme, elektroakustik impedans odyometrisi, elektrokokleogram, averaj evoked response odyometrisi ve çocukların test edilmesi yöntemlerinin prensip ve uygulamaları.

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

Kemik iletiminin değerlendirilebilmesi, konuşma odyometrisi yapılabilmesi, maskeleme esaslarının kavranması, elektroakustik impedans odyometrisi, elektrokokleogram, averaj evoked response odyometrisi ve çocukların test edilmesi yöntemlerinin prensip ve uygulamalarının öğrenilmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları