İŞİTME ALETLERİ

Kodu Türü

TKBB-508

AKTS

2

Saat/Hafta

2 0 2

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

Bir yarıyıl

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

TKBB-501, TKBB-502

Ders İçeriği

 

İşitme aletlerinin özellikleri ve elektroakustik ölçümlerinin tartışması, iletim yeterliliğini sağlamadaki etkisi, seçim ve klinik değerlendirme metodları, hastaya danışmanlık ve pratik uygulamalar.  

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

İşitme aletlerinin özelliklerinin öğrenilmesi  ve elektroakustik ölçümlerinin yapılabilmesi, iletim yeterliliğini sağlamadaki etkinliğinin değerlendirilebilmesi, aletlerin seçim ve klinik değerlendirme metodlarının kavranması, hastaya danışmanlık yapılabilmesi ve pratik uygulamaların gerçekleştirilebilmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları