TANISAL ODYOLOJİ II

Kodu Türü

TKBB-509

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

TKBB-505

Ders İçeriği

Patolojik lezyonların ayırıcı tanısında ileri odyolojik yöntemlerin prensipleri ve uygulaması. 

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

İleri odyolojik testlerin yapılabilmesi, patolojik lezyonların ayırıcı tanısında odyolojik yöntemlerin algoritmik uygulamasının kavranması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları