DENEYSEL ODYOLOJİ

Kodu Türü

TKBB-510

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

TKBB-507, TKBB-508

Ders İçeriği

Fizyoakustik ile ilgili literatürlerin taranması ve tartışması, klinik odyoloji ile ilgili absolut eşik değeri, eşik farklılıkları, psikolojik ses şiddeti algılaması ve binaural işitme konusunda bireysel araştırma projeleri.  

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

 

Fizyoakustik ile ilgili literatürlerin taranması ve tartışmasına hakimiyet, klinik odyoloji ile ilgili absolut eşik değeri, eşik farklılıkları, fizyolojik ses şiddeti algılaması ve binaural işitme konusunda bireysel araştırma projelerinin gerçekleştirilebilmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları