ODYOLOGLAR İÇİN KONUŞMA BOZUKLUKLARI

Kodu Türü

TKBB-511

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Şinasi YALÇIN

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

 

Ders İçeriği

Normal lisan ve konuşmanın gelişimi, mental retardasyon, afazi, multipl skleroz, artikülasyon bozuklukları, yarık damak, kekemelik ve diğer patolojilerin tartışılması. Odyolojide, konuşma bozukluklarının odyolojik tanıya etkileri ve ilişkileri üzerine tartışmalar.  

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler

 

Normal lisan ve konuşmanın gelişimi, mental retardasyon, afazi, multipl skleroz, artikülasyon bozuklukları, yarık damak, kekemelik ve diğer patolojilerin anlaşılması. Odyolojide, konuşma bozukluklarının odyolojik tanıya etkileri ve ilişkilerinin anlaşılması.  

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları