ODYOLOJİDE KLİNİK ÇALIŞMA

Kodu Türü

TKBB-512

AKTS

4

Saat/Hafta

2 4 4

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Turgut KARLIDAĞ

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Özellik gösteren klinik vakaların ve literatürlerin tartışılması, vaka takdimleri, KBB ve odyoloji kliniğinde gözlem altında klinik uygulamalar.   

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler

 

Laboratuar ve klinik çalışmalar ile teorik bilgilerin bütünleştirilmesi ve gerekli deneyimin kazanılması amacını güder.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları