ODYOLOJİDE ÖZEL ÇALIŞMALAR

Kodu Türü

TKBB-513

AKTS

3

Saat/Hafta

3 0 3

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Turgut KARLIDAĞ

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

 

Ders İçeriği

Klinik odyolojide araştırmaların taranması ve ileri çalışmaların tartışılması.

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

Klinik odyolojide karşılşılan vakalara yönelik araştırmaların taranma becerisinin kazanılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel KBB Kitapları