KEKEMELİK

Kodu Türü

TKBB-514

AKTS

4

Saat/Hafta

3 2 4

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Turgut KARLIDAĞ

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

 

Ders İçeriği

 

Çocuklarda ve yetişkinlerde kekemeliğin etyolojisi, tanımlanması, tipleri, prognozu ve tedavi yöntemlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi.  

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

Değişik yaş gruplarında karşılaşılan kekemelik olgularına bilimsel yaklaşım becerisi kazanılması.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji Kitapları