SES BOZUKLUKLARI

Kodu Türü

TKBB-515

AKTS

4

Saat/Hafta

3 2 4

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Turgut KARLIDAĞ

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

 

Ders İçeriği

 

 

Çocuklarda ve yetişkinlerde görülen ses bozukluklarının tanımlanması, ayırıcı tanı ve tedavi yöntemleri, larenjiektomi sonrası konuşma eğitiminin prensip ve uygulaması.  

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

Ses bozukluklarının tanınması, ayırıcı tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi, larenjiektomi sonrası konuşma eğitimi verilebilmesi.  

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel KBB Kitapları