YARIK DAMAK

 

Kodu Türü

TKBB-516

 

AKTS

4

 

Saat/Hafta

3 2 4

 

Dersi Veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Turgut KARLIDAĞ

 

Yıl/Dönem

Bir yarıyıl

 

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

 

Ön-Şart/Önerilen

 

 

Ders İçeriği

Yarık damak ve yarık dudak gelişiminin embriyolojik incelenmesi, sınıflandırılmaları, bunların ses ve konuşma üzerine etkileri, estetik ve fizyolojik olarak düzeltilme yöntemleri ve cerrahi girişim sonrası uygulanacak ses ve konuşma tedavi yöntemleri   

 

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

 

Yarık damak ve yarık dudak gelişiminin embriyolojik etyolojisinin kavranması, değişik tiplerinin sınıflandırılmalarının öğrenmesi, bunların ses ve konuşma üzerine etkileri, düzeltilmelerine yönelik cerrahi girişim sonrası uygulanacak ses ve konuşma tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi

 

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

 

Okutulduğu Dil

Türkçe

 

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel Odyoloji ve KBB Kitapları