AFAZİ

Kodu Türü

TKBB-517

AKTS

4

Saat/Hafta

3 2 4

Dersi Veren Öğretim Üyesi

 

Yıl/Dönem

-

Türü

(Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ön-Şart/Önerilen

 

Ders İçeriği

Çocuklarda ve yetişkinlerde serebrovasküler olaylara bağlı algısal veya işitsel afazi tiplerinin etyolojisi, tanımlanması, prognozu ve tedavi yöntemlerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi.   

Amaç ve Hedefler

(öğrenme çıktıları ve yetkinlikler)

Çocuklarda ve yetişkinlerde serebrovasküler olaylara bağlı algısal veya işitsel afazi tiplerinin etyolojisinin, tanımlarının, prognozunun ve tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi.

Öğretme Yöntemi

Teorik anlatım ve pratik uygulama

Okutulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı/

Diğer Materyeller

Temel KBB Kitapları